BIM Normal deneme 2 24 2003-04-24T07:16:00Z 2003-04-30T14:22:00Z 2003-04-30T14:22:00Z 1 364 2075 TBMM 17 4 2548 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  98

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Nisan 2003 Cuma

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Atilla Emek’in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2003)

2.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in, Mersin Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürünün tayinine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2003)

3.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in, Sağlık Yüksek Okulu mezunlarının atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2003)

4.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in, Tarsus-Çamlıyayla köprü ve yol ihalesinin iptal edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/415) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2003)

5.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar’ın, Denizli İl Sağlık Müdürlüğüyle ilgili bir iddiaya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2003)

6.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek’in, İmar Kanununa göre umumi hizmete ayrılan alanlarda cemevlerine yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/417) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2003)

7.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2003)

8.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, Ulusal Sinema Kurumu Kanunu Tasarısı hazırlıklarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2003)

9.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2003)

10.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, TRT Genel Müdürü adaylarının seçimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (6/463) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2003)

2.- İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur’un, Bergama Belediyesinin Jeotermal enerji projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (6/464) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.4.2003)