BIM BIM 2 4 2003-04-22T14:54:00Z 2003-04-25T06:17:00Z 2003-04-25T06:17:00Z 1 116 663 TBMM 5 1 814 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  96

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Nisan 2003 Salı

 

 

Rapor

 

1.- Eski Yugoslavya’da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri ve Adalet Komisyonları Raporları (1/396) (S. Sayısı: 122) (Dağıtma tarihi: 22.4.2003) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2003)