BIM Normal deneme 2 13 2003-04-18T10:54:00Z 2003-04-22T15:05:00Z 2003-04-22T15:05:00Z 4 1497 8533 TBMM 71 17 10479 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  95

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Nisan 2003 Pazartesi

 

 

Tasarı

1.- Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/583) (Plan ve Bütçe ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2003)

 

Teklifler

1.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 11 Milletvekilinin; Geri Kalmış İllerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/119) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003)

            2.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın; 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 53. Maddesinin 1 ve 3 üncü Fıkralarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/120) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2003)

 

Tezkereler

1.- Hatay Milletvekili Sadullah Ergin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/244) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

            2.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/245) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

 

Raporlar

            1.- Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Kyoto ve Mineapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna  Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/454) (S. Sayısı: 117) (Dağıtma tarihi: 21.4.2003) (GÜNDEME)

            2.- İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.4.2003) (GÜNDEME)

            3.- Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/556) (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi: 21.4.2003) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, RTÜK’ün yapacağı frekans ihalesinde istenen Ulusal Güvenlik Belgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

2.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, orman yangınlarının takibine ve orman çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

3.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut’un, BAĞ-KUR primlerinde yapılan artışa ve prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

4.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut’un, özelleştirilen kuruluşlardaki özürlü işçilerin durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

5.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Çamardı karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

6.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, emekli maaşlarının aylık olarak ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

7.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde İlinde ve Çamardı İlçesinde ağaçlandırma çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

8.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, RTÜK’ün görev süresi biten üyelerinin yerine ne zaman yeni üyelerin seçileceğine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/407) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, bazı hakim, savcı ve mülkiye başmüfettişlerinin görev değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/425) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.4.2003)

2.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/426)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

3.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/427)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

4.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/428)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

5.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/429)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

6.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/430)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

7.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/431)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

8.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/432)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

9.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/433)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

10.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/434)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

11.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/435)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

12.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/436)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

13.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/437 )  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

14.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/438)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

15.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/439 )  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

16.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/440)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

17.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/441)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

18.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/442)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

19.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/443)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

20.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/444)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

21.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, kadrosu Ankara’nın ilçelerinde olup geçici görevle başka yerlerde çalışan personele ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/445)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

22.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, Menemen Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/446)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

23.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Türkiye’nin Turizm Değerleri adlı yayında Uzunköprü’nün yer almamasının nedenlerine ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/447)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

24.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan ekonomiyi canlandırıcı tedbirlerin alınıp alınmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/448)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

25.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan dış ticarete yönelik düzenlemelerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/449)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

26.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan Türk Cumhuriyetleriyle işbirliği ve ticaretin geliştirilmesi konularında ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/450)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

27.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, köy enstitüsü sisteminin üniversitelerde uygulanıp uygulanmayacağına ve öğretmenlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/451)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

28.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, TİKA lojmanlarına ve personeline ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/452)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)

29.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, görevden alınan Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Eğitim Merkezi Baştabibinin tekrar göreve döndürüldüğü iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/453)  (Başkanlığa geliş tarihi: 18.4.2003)