BIM Normal deneme 2 57 2003-04-18T10:54:00Z 2003-04-21T13:12:00Z 2003-04-21T13:12:00Z 2 380 2167 TBMM 18 4 2661 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  94

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Nisan 2003 Cuma

 

 

Teklifler

 

            1.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın; Sosyal Güvenlik Barışı Yasa Teklifi (2/116) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003) 

            2.- Kocaeli Milletvekilleri Salih Gün, İzzet Çetin ve Sefa Sirmen’in; Altı İlçe ve Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/117) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2003) 

            3.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut’un; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/118) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003) 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in Sağlık Yüksek Okulları mezunlarının atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.4.2003)

2.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in İzmir İlindeki depremde hasar gören yerlerin afet kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.4.2003)

3.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Balçova jeotermal ısıtma sistemine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.4.2003)

4.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Balçova jeotermal merkezi ısıtma sisteminin yapımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.4.2003)

5.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Balçova jeotermal ısıtma sisteminin maliyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/398) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.4.2003)

6.- Denizli Milletvekili V.Haşim Oral’ın, Denizli’nin bazı ilçelerindeki tütün ve anason üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/399) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.4.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Samsun Milletvekili Suat Kılıç’ın, ülkemizin Eurovizyon Şarkı Yarışmasına katılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/422) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.4.2003)

2.- Sivas Milletvekili Nurettin Sözen’in, sınırda ve seyyar cerrahi hastanelerinde görevlendirilen sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/423) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.4.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kanuni borçlanmadan yararlanan milletvekili sayısına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/424) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.4.2003)