BIM Normal deneme 2 8 2003-04-14T13:29:00Z 2003-04-17T14:09:00Z 2003-04-17T14:09:00Z 1 275 1570 TBMM 13 3 1928 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  92

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Nisan 2003 Çarşamba

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in, emekli gece bekçilerinin silah ruhsatı yenileme harçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2003)

2.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, gemiadamlarının zorunlu sağlık muayenelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/378) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2003)

3.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görev alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/379) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Manisa Devlet Hastanesinden özel hastanelere yapılan sevklere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/408) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2003)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, ülkemizin tanıtımı ve lobicilik faaliyetlerini yürüten şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/409) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2003)

3.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan’ın, BAĞ-KUR primlerindeki artışa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/410) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2003)

4.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, Başbakanlıkta çalışan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/411) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2003)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 milletvekilinin, futbol karşılaşmalarında meydana gelen istenmeyen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2003)