BIM Normal deneme 2 72 2003-04-15T12:50:00Z 2003-04-16T06:53:00Z 2003-04-16T06:53:00Z 3 961 5481 TBMM 45 10 6731 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  91

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Nisan 2003 Salı

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun

 

 

1.- 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 4.4.2003 Tarihli ve 4840 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/559) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2003)

 

Tasarılar

 

            1.- Askerlik Kanunu Tasarısı (1/560) (Plan ve Bütçe ve Milli Savunma  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            2.- Harp Araç ve Gereçleri İle Silah, Muhimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı (1/561) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            3.- Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı (1/562) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            4.- Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/563) (Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            5.- Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun  Tasarısı (1/564) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            6.- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/565) (Anayasa ve Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            7.- Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askeri Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/566) (İçişleri ve Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            8.- Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/567) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            9.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/568) (Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            10.- Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/569) (İçişleri ve Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            11.- Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu İle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/570) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            12.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/571) (Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            13.- Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/572) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            14.- Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Beslenme Kanunu Tasarısı (1/573) ) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Milli Savunma  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            15.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/574) Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            16.- Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/575) (Milli Savunma ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            17.- Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/576) (Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            18.- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/577)  (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            19.- İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/578) (Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            20.- Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/579) (Milli Savunma ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            21.- Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/580) (Milli Savunma ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            22.- Bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/581) (Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

            23.- Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/582) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

 

Teklif

 

            1.- Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/115) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

 

Rapor

 

1.- Bazı Kanunlardaki Cezaların İdari Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/545)  (S. Sayısı: 118) (Dağıtma tarihi: 15.4.2003) (GÜNDEME)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer’in, şehirlerarası yolcu otobüsü şoför ve muavinlerinin sosyal güvenlik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü  soru önergesi (7/167)

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, AKP Genel Başkanının ABD Başkanı ve bazı bürokratlarıyla yaptığı görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/284)

3.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, Kadıköy İmam Hatip Lisesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/288)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, ABD’nin ülkemize getirdiği mühimmatın kontrolüne ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/298)

5.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, bazı arazi, tesis ve limanların yabancı silahlı kuvvetlere kiralandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/299)