BIM Normal deneme 2 14 2003-04-14T09:05:00Z 2003-04-15T07:06:00Z 2003-04-15T07:06:00Z 2 777 4430 TBMM 36 8 5440 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  90

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Nisan 2003 Pazartesi

 

Rapor

 

 

1.- Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile 13.12.1983 Tarihli ve 187 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 8.6.1984 Tarihli ve 216 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13.12.1983 Tarihli ve 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 24.1.1989 Tarihli ve 354 Sayılı Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24.1.1989 Tarihli ve 355 Sayılı Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 17.3.1989 Tarihli ve 364 Sayılı 190, 354 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 13.9.1989 Tarihli ve 379 Sayılı 190 ve 354 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 25.3.1990 Tarihli ve 411 Sayılı 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 13.12.1991 Tarihli ve 468 Sayılı 190 ve 354 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/542, 1/51, 1/60, 1/122, 1/123, 1/126, 1/136, 1/160, 1/194) (S. Sayısı:112) (Dağıtma tarihi: 14.4.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, göçmen kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003)

2.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun kullanımına ve öğrenci burslarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/371) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003)

3.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, DÖSİM’den işçi çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003)

4.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003)

5.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/374) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003)

6.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Maliye Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003)

7.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, özelleştirme bedellerinde taksit ertelemesi yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, Iğdır’daki sınır ticaretine ve Nahçıvan’a geçişlerde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/396) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, THY’nın Adana bağlantılı seferlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/397) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003)

3.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut’un, Mersin-Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürünün görev yerinin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/398) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003)

4.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/399) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003)

5.- Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, müşterek kararname ile yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/400) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003)

6.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, personel sayısına ve yeni personel alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/401) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003)

7.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, SSK’da sözleşmeli olarak çalışan doktorların özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/402) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003)

8.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, Başbakanlık bursundan yararlananların sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/403) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003)

9.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, Kamu İhale Kanunu uyarınca yapılan ilaç alımlarında yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/404) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003)

10.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya’da kaldırılan bazı TEDAŞ tahsilat veznelerinin yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/405) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003)

11.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, turizm sektörünü canlandırmak için alınacak tedbirlere ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/406) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003)

12.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya’da SSK’lılara verilen sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/407) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.4.2003)