BIM Mguclu 2 74 2002-12-12T14:48:00Z 2003-01-23T14:33:00Z 2003-01-23T14:33:00Z 1 408 2329 TBMM 19 4 2860 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  9

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

12 Aralık 2002 Perşembe

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın, yönetim kademelerinde vekaleten görev yapan personele ve atama ilkelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/6) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2002)

2.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Doğrudan Gelir Desteği Projesinde öncelik kriteri, ödemesi yapılmayan illerin ödeme tarihi ile bu çerçevede Manisa’nın durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/7) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2002)

3.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, pamukta prim ve çekirdeksiz kuru üzümde destek uygulaması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/8) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2002)

4.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, yönetim kademelerinde vekaleten görev yapan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/9) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2002)

5.- Ordu Milletvekili Kazım Türkmen’in, fındık üreticisine verilmesi planlanan ek fiyata ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2002)

6.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, Suruç Ovası Sulama Projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/11) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2002)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, Milli Eğitim Sağlık Eğitimi Vakfı ile Milli Eğitim Vakfına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/30) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2002)

2.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, Orman Bakanlığı bünyesindeki personel vakıflarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/31) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2002)

3.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, THK Havacılık Vakfı ile TPAO Personeli Vakfına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/32) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2002)

4.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, Başbakanlık bünyesindeki bazı vakıflara  ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/33) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2002)

5.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, SHÇEK bünyesindeki vakıflara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/34) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2002)

6.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, Opera ve Bale Sanatlarını Geliştirme Vakfı ile Tiyatro Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/35) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2002)