BIM Normal deneme 2 8 2003-04-10T07:10:00Z 2003-04-15T07:06:00Z 2003-04-15T07:06:00Z 2 589 3358 TBMM 27 6 4123 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  89

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Nisan 2003 Cuma

 

 

Tasarılar

 

1.- Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/557) (Dışişleri ve Milli Savunma ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

2.- Bor ve Ürünleri Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı (1/558) (Sanayii, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)

 

 

Teklifler

 

1.- Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 Milletvekilinin; Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/112) (Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)

2.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya’nın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/113) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2003)

3.- Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı’nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi (2/114) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2003)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, ABD Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/367) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2003)

2.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut’un, Mersin-Mut ve Silifke’ye bağlı bazı köylerin Göksu Nehrinden sulanması projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/368) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2003)

3.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, turizm sektörünün savaştan etkilenmesine karşı alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2003)

 

 

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay’ın, elektrik kullanımında bölgesel tarife uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/386) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2003)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, NATO Yolu olarak bilinen karayolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/387) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2003)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Bingöl-Yedisu sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/388) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2003)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya’nın idari yapısının yeniden düzenlenmesi için bir çalışma olup olmadığına  ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/389) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2003)

5.- İzmir Milletvekili Hakkı Akalın’ın, İzmir-Konak’taki Eşrefpaşa Hastanesiyle SSK ve BAĞ-KUR’un anlaşma yapmamasının nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/390) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2003)

6.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, Sabahattin Ali cinayetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/391) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2003)

7.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, genel seçimler sonrası verilen açıktan atama izinlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/392) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2003)

8.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, TELEKOM A.Ş. bayiliklerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/393) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2003)

9.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, Tokat şehir merkezine yapılması planlanan cezaevine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/394) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2003)

10.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki’nin, 4.4.2003 tarihli 62 nci Birleşimde yapılan Anayasa değişikliği oylaması hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/395) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.4.2003)