BIM Normal deneme 2 8 2003-04-04T09:22:00Z 2003-04-10T13:41:00Z 2003-04-10T13:41:00Z 1 217 1241 TBMM 10 2 1524 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  86

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Nisan 2003 Salı

 

 

Raporlar

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 26 Milletvekilinin; Avrupa Birliği ile İlişkiler Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı: 111) (Dağıtma tarihi: 8.4.2003) (GÜNDEME)

            2.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/543, 2/88) (S. Sayısı: 113) (Dağıtma tarihi: 8.4.2003) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 milletekilinin, Asi Nehrinin taşmasının nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2003)

 

2.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2003)