BIM deneme 2 19 2003-04-04T09:22:00Z 2003-04-08T15:10:00Z 2003-04-08T15:10:00Z 1 331 1888 TBMM 15 3 2318 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  85

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Nisan 2003 Pazartesi

 

Teklif

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 32 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/108) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

           

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu yönetim kurullarında AK Parti ilçe başkanlarının görev aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/359) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

2.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Ankara’da Paris Caddesinde güvenlik gerekçesiyle yapılan denetime ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

3.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Milli Piyango biletlerinin üzerindeki bir değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

4.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Ankara Kalecik’teki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin ne zaman tamamlanacağına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/362) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin doğalgaz sayacı alım ve satımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/371) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

2.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, AB ile ilgili Brüksel’de düzenlenen bir kursa gönderilen personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/372) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, depremzedelere verilen güçlendirme kredileri ile deprem amaçlı toplanan gelirlere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/373) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)

4.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, ABD Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeyle ilgili TBMM’de bilgi verip vermeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/374) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.4.2003)