BIM deneme 2 23 2003-04-04T13:35:00Z 2003-04-07T10:36:00Z 2003-04-07T10:36:00Z 2 393 2244 TBMM 18 4 2755 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  84

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Nisan 2003 Cuma

 

 

Tasarı

1.- İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/550) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003)

 

Teklif

 

            1.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/107) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2003)

 

Rapor

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ile 21 Milletvekilinin; 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/106) (S. Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 4.4.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Samsun’daki mobil santrallerle ilgili yargı kararları konusunda Valiliğin uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2003)

2.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Samsun’daki mobil sontrallerde kullanılan yakıta ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/354) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2003)

3.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut’un, Antalya-Mersin karayolunun Silifke-Gazipaşa bölümüne ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2003)

4.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki’nin, ihale ilanlarının yayımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/356) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2003)

5.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, Irak politikasıyla ilgili basında yer alan bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/357) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2003)

6.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, ABD’nin İskenderun’dan Kuzey Irak’a askeri sevkiyat yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/358) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2003)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, BM İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesinin çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/368) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2003)

2.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut’un, kamu bankalarıyla ilgili atamalara ve Özelleştirme İdaresinin bağlantısının değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/369) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2003)

3.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana Kız Lisesinin onarımına ve Tepebağ Lisesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/370) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2003)