BIM deneme 2 221 2003-04-03T12:06:00Z 2003-04-04T07:22:00Z 2003-04-04T07:22:00Z 2 547 3120 TBMM 26 6 3831 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  83

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Nisan 2003 Perşembe

 

 

Teklif

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ile 21 Milletvekilinin; 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/106) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.2003)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in, Tokat-Almus-Akarçay Sulama Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2003)

2.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in, Turhal SSK Hastanesinin ek bina ihtiyacına  ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2003)

3.- Denizli Milletvekili V.Haşim Oral’ın, gözlükçülük kurslarına ve sağlık meslek yüksekokulu optisyenlik bölümü mezunlarının durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2003)

4.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık’ın, Bursa’da işten çıkarılan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2003)

5.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık’ın, işçi çıkarmalarına karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2003)

6.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık’ın, işten çıkarılan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesi Hakkındaki Tebliğe ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/360) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2003)

2.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’da patlama meydana gelen bir binaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/361) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2003)

3.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Kırklareli Demirköy Fatih Dökümhanesinin turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/362) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2003)

4.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, sulama amaçlı elektrik ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/363) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2003)

5.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, Şanlıurfa’ya düşen füzelere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/364) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2003)

6.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber’in, TEKEL’in özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/365) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2003)

7.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer’in, OHAL Bölgesindeki faili meçhul cinayetler ile gözaltında ölüm ve kayıp vakalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/366) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2003)

8.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, İstanbul-Kağıthane Deresinin ıslahına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/367) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2003)

 

 

 

 

 

 

Geri Alınan Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu, Antalya İlinde yatırım programına alınacak projelere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesini 27.3.2003 tarihinde geri almıştır. (6/324)

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2003)