BIM deneme 2 127 2003-03-31T11:01:00Z 2003-04-02T06:49:00Z 2003-04-02T06:49:00Z 1 434 2476 TBMM 20 4 3040 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  80

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

31 Mart 2003 Pazartesi

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Yozgat Milletvekili Emin Koç’un, pancarda kota uygulamasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2003)

2.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Afyon İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2003)

3.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, sağlık meslek yüksekokulu mezunlarına sınavlara başvuru hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2003)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Irak’taki savaşın durdurulması için girişimlerde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, 1967’de Sovyetler Birliği’nden alınan petrol sondaj makinesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/340) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2003)

6.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar’ın, Ankara’daki bir ilköğretim okulunda meydana gelen olay hakkında teftiş yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/341) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2003)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İli Göle İlçesi Halk Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/342) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın, vergi dairelerinin tedbiren gelirde uyguladıkları kesintiye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/346) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2003)

2.- Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın, mükelleflerin KDV iadelerine ve stopaj uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/347) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2003)

3.- Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın, yaş sebze ve meyve ticaretindeki KDV uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/348) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2003)

4.- Yozgat Milletvekili Emin Koç’un, çiftçi borçlarına ve doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/349) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2003)

5.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya’nın, kredi kartı borçlarıyla ilgili kanuni düzenlemeyi bankaların uygulamadığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/350) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.3.2003)

6.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in, Tokat İlinde doğalgaz kurulum çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/351) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2003)

7.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya’nın, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/352) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.3.2003)