lale Mguclu 2 9 2002-12-10T11:33:00Z 2003-01-23T14:33:00Z 2003-01-23T14:33:00Z 1 180 1027 TBMM 8 2 1261 9.3821 Comments 21 6 nk 6 nk 0 3

 

                                                                                                                                                                                Dönem             : 22

                                                                                                       Yasama Yılı     :  1

                                                                                                                                    No                      :  8

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Aralık 2002 Çarşamba

 

 

Teklifler

 

            1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası’na, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne Olan Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifi (2/3) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2002)

            2.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 7 Arkadaşının; Balıkesir İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/4) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2002)

            3.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/5) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2002)

 

Rapor

 

            1.- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Anayasa Komisyonları Raporları (1/282) (S. Sayısı: 3) (Dağıtma tarihi: 11.12.2002) (GÜNDEME)