BIM deneme 2 50 2003-03-27T09:11:00Z 2003-03-29T12:31:00Z 2003-03-29T12:31:00Z 2 457 2609 TBMM 21 5 3204 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                           Yasama Yılı:  1

                                                                                                                            No:  78

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

27 Mart 2003 Perşembe

 

Rapor

 

            1.- Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/540) (S. Sayısı: 105) (Dağıtma tarihi: 27.3.2003) (GÜNDEME)

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde bağlantılı karayollarının duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003)

2.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Adana-Niğde-Ankara otoyolunun yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/329) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003)

3.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde Üniversitesinin bölüneceği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003)

4.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka’nın, Muğla İlinde kıyı bölgelerindeki yerleşim birimlerinin imar sorununa ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber’in, Reyhanlı Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/331) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003)

2.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta’da turizmi teşvik amacıyla alınacak önlemlere ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/332) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003)

3.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta İlindeki sağlık personeline ve Yalvaç Sağlık Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/333) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003)

4.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, sulama kooperatiflerinin elektrik borçlarına ve Eğirdir Gölü çevresinde damla sulama yöntemine geçilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/334) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003)

5.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Gelendost II. Kademe Pompaj Sulaması Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/335) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003)

6.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta İlindeki sulama alanlarında alınan tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/336) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003)

7.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yol ihalelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/337) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2003)

8.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, belediyelere tahsis edilen araçlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/338) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.2003)

9.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki’nin, Kırıkkale-Yahşihan-Irmak Beldesinde tren yolunda meydana gelen kazalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/339) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.2003)

10.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, milli parkların işletmesinin ihaleye çıkarılacağı iddiasına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/340) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.2003)