BIM deneme 2 2 2003-03-23T08:28:00Z 2003-03-29T12:30:00Z 2003-03-29T12:30:00Z 1 43 247 TBMM 2 1 303 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  77

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Mart 2003 Çarşamba

 

 

 

Tasarı

 

            1.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/543) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2003)