BIM BIM 2 3 2003-03-23T08:28:00Z 2003-03-25T16:56:00Z 2003-03-25T16:56:00Z 2 451 2571 TBMM 21 5 3157 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  76

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Mart 2003 Salı

 

 

Tasarılar

 

            1.- Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/542) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.2003)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

            1.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, 2002-2003 öğrenim yılında verilecek Başbakanlık burslarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/323) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2003)

2.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu’nun, Antalya İlinde yatırım programına alınacak projelere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2003)

3.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, ABD’nin İskenderun Limanından füze sevkiyatı yaptığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2003)

4.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan’ın, eşinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurusuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/326) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2003)

5.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye Cumhuriyeti aleyhine dava açtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, Diyanet İşleri Başkanının görevinden ayrılması için baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/323) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2003)

2.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, milletvekili dokunulmazlığının sınırlandırılmasına yönelik Anayasa değişikliğinin ne zaman yapılacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/324) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2003)

3.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay’ın, THY Genel Müdürlüğü personeline ve yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/325) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2003)

4.- Kocaeli Milletvekili Salih Gün’ün, Hereke-Yukarı Hereke Karayolu yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/326) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2003)

5.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Manisalı Gençler Davasında mahkum olan polislere tebligat yapılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/327) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2003)

6.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Menderes Havzasındaki kirliliğe ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/328) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2003)

7.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan’ın, kamu görevlilerinin görev ve temsil tazminatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/329) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2003)

8.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Irak Savaşıyla ilgili alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/330) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2003)