BIM Normal deneme 2 42 2003-03-23T08:28:00Z 2003-03-25T07:01:00Z 2003-03-25T07:01:00Z 2 782 4460 TBMM 37 8 5477 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  74

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Mart 2003 Pazar

 

 

Tasarı

 

1.- İcra ve İflas Kanunu İle Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşaası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik  Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/541) (Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2003)

 

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası Çalışma Örgütünün Ankara’daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler İle Dışişleri Komisyonları Raporları (1/404) (S. Sayısı: 84) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) (GÜNDEME)

2.- Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı İle Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/409) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı İle Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/422) (S. Sayısı: 86) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı İle Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı: 87) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) (GÜNDEME)

5.- Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı İle Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/449) (S. Sayısı: 88) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) (GÜNDEME)

6.- Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün  Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile, Çevre, Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/452) (S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) (GÜNDEME)

7.- Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı İle Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/456) (S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) (GÜNDEME)

8.- 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği İle İlgili Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/460) (S. Sayısı: 91) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) (GÜNDEME)

9.- Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonunun Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/505) (S. Sayısı: 92) (Dağıtma tarihi: 23.3.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Irak’a asker gönderme konusunda ABD’nin Türkiye’yi uyardığı haberlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2003)

2.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanının açıklamalarının piyasalara etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/316) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2003)

3.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Diyanet İşleri Başkanının görevden ayrılmasının sebeplerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/317) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2003)

4.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop-Boyabat-Kargı-Ankara Karayolu Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/318) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2003)

5.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop Fen Lisesi Projesinin iptal edildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2003)

6.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Milli Piyongo İdaresince Sinop’ta yapılması planlanan Fen Lisesi Projesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/320) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2003)

7.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop’un sınır ticareti kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2003)

8.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, enerji üretim santrallerinin faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, kadastro haritalarının ne zaman sayısal hale getirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/319) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2003)

2.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, kadastro çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/320) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2003)

3.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, orman alanlarının sınırlandırılması çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/321) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2003)

4.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop’un doğal ve turistik zenginliklerine ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/322) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.3.2003)