BIM Normal deneme 2 18 2003-03-20T08:37:00Z 2003-03-23T07:16:00Z 2003-03-23T07:16:00Z 2 653 3726 TBMM 31 7 4575 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  73

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Mart 2003 Perşembe

 

 

Tezkereler

 

            1.- Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü’nün; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/220) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.3.2003)

2.- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak’a Gönderilmesine; Bu Kuvvetlerin Gerektiğinde Belirlenecek Esaslar Dairesinde Kullanılmasına ve Muhtemel Bir Askeri Harekat Çerçevesinde Yabancı Silahlı Kuvvetlere Mensup Hava Unsurlarının Türk Hava Sahasını Türk Makamları Tarafından Belirlenecek Esaslara ve Kurallara Göre Kullanmaları İçin Gerekli Düzenlemelerin Yapılmasına, Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca 6 Ay Süreyle İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/221) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.2003)

3.- Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü’nün; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/222) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.3.2003)

4.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/223) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.3.2003)

5.- Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü’nün; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/224) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.3.2003)

6.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın;  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/225) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.3.2003)

 

Raporlar

1.- 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı: 76) (Dağıtma tarihi: 20.3.2003) (GÜNDEME)

2.- 2001 Mali Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2001 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/280, 3/87, 3/89, 3/90) (S. Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 20.3.2003) (GÜNDEME)

3.- 2003 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma tarihi: 20.3.2003) (GÜNDEME)

4.- 2001 Mali Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi İle 2001 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/281, 3/88) (S. Sayısı: 79) (Dağıtma tarihi: 20.3.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan’ın, ülkemizdeki ABD askeri varlığının TBMM Kararına uygun olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/311) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.2003)

2.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan’ın, Diyanet İşleri Başkanının istifasıyla ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/312) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.2003)

3.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, mısır üretimini teşvik edici çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/313) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.2003)

4.- İstanbul Milletvekili Hasan Aydın’ın, okullara asılmak üzere fotoğrafını bastırdığı iddialarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir Meclis araştırması önergesinin reddedilmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/316) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli iki şube müdürünün görevden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/317) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.2003)

 3.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, bazı açıklamalarının piyasalara etkisine ilişkin Devlet Bakanından  (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/318) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.2003)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/204)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, stratejik araştırma enstitülerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/224)