BIM Normal deneme 2 6 2003-03-15T09:16:00Z 2003-03-19T07:12:00Z 2003-03-19T07:12:00Z 1 146 833 TBMM 6 1 1022 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  71

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Mart 2003 Salı

 

Tasarı

 

            1.- Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun Tasarısı (1/540) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2003)

 

Rapor

 

            1.- Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/533, 2/94) (S. Sayısı: 93) (Dağıtma tarihi: 18.3.2003) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç’ın, Kamu İhale Kanunu uygulamalarında orman köylülerinin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2003)

2.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar’ın, bürokrat atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2003)