BIM Normal deneme 2 8 2003-03-17T08:47:00Z 2003-03-18T07:05:00Z 2003-03-18T07:05:00Z 1 156 893 TBMM 7 1 1096 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                           Yasama Yılı:  1

                                                                                                                            No:  70

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Mart 2003 Pazartesi

 

 

Tasarı

1.- Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına  4 üncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/539) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.3.2003)

 

Teklif

1.- Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/100) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2003)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, İGSAŞ’ın doğalgazının kesilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/188)