lale Mguclu 2 103 2002-12-10T11:33:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 15 4692 26748 TBMM 222 53 32848 9.3821 Comments 21 6 nk 6 nk 0 3

 

                                                                                                                                                                                Dönem             : 22

                                                                                                       Yasama Yılı     :  1

                                                                                                                                    No                      :  7

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Aralık 2002 Salı

 

 

Teklif

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın;  Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi  (2/2) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2002)

 

Tezkereler

 

1.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Kadro Cetvellerinin Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/6) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

2.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Kadro Cetvellerinin Bazılarında Sınıf, Unvan ve Derecelerin Değiştirilmesine İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/7) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

3.- 190            Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin            Eki  Kadro  Cetvellerinin  Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/8) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

4.- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1966 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/9)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

5.- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1967 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/10) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

 

6- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1968 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/11) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci  Dönemden)

7.- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1969 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/12) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

8.- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1970 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/13) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

9.- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1971 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/14) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

10.- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1972 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/15) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci  Dönemden)

11.- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1973 Takvim Yılı Konsolide Bilançosunun Sunulduğu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/16) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

12.- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1965 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/17) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

13.- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1966 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/18) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

14.- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1967 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/19) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

15.- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1968 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/20) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

 

16.- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1969 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/21) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

17.- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1970 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/22) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

18.- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1971 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/23) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

19.- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitasyon) Tesislerinin 1972 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/24) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

20.- Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1966 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/25) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21  inci Dönemden)

21.- Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1967 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/26) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

22.- Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1968 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/27) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21  inci Dönemden)

23.- Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1969 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/28) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

 

 

 

24.- Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1970 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/29) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

25.- Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1971 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/30) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2 nci Dönemden)

26.- Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1972 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/31) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2 nci Dönemden)

27.- Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikaları ve Ana Tamirhane ve Yedek Parça Depo Müdürlükleri Saymanlıklarının 1973-1974 Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Düzenlenen Raporun Bilançosu ile Birlikte Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi   (3/32) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

28.- İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1968 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/33) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21  inci Dönemden)

29.- İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1969 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/34) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21  inci Dönemden)

30.- İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1970 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/35) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

31.- İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1971 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/36) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

32.- İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1972 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/37) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

33.- İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1973 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/38) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

 

 34.- İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1974 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/39) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

35.- İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon Saymanlığının 1975 Takvim Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/40) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

36.- Tarım Bakanlığına Bağlı Çumra Sulu Ziraat İstasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, Ankara Toprak ve Gübre, Eskişehir Topraksu, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri Döner Sermayelerinin 1967 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/41) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

37.- Tarım Bakanlığına Bağlı Çumra Sulu Ziraat İstasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, Ankara Toprak ve Gübre, Eskişehir Topraksu, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri Döner Sermayelerinin 1968 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/42) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

38.- Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1967 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/43) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

39.- Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1968 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/44) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

40.- Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1969 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/45) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

41.- Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1970 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/46) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

42.- Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1971 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/47) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

43.- Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1972 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/48) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

44.- Tekel Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1973 Bütçe Yılı Konsolide Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/49) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

45.- Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermayeli İşletmelerin 1968 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/50) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

46.- Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1969 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/51) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

47.- Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1970 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/52) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

48.- Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1971 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/53) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

49.- Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1972 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/54) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

50.- Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1973 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/55) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

51.- Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1974 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/56) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

52.- Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1975 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/57) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

53.- Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1967 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/58) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

54.- Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1968 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/59)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

55.- Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1969 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/60) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

 

 

56.- Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli işletmelerin 1970 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/61) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

57.- Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli işletmelerin 1971 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/62) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

58.- Köyişleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeli İşletmelerin 1972 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/63) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

59.- Tarım Bakanlığına Bağlı Çumra Sulu Ziraat İstasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, Ankara Toprak ve Gübre, Eskişehir Topraksu, Menemen Sulu Ziraat Araştırma Enstitüleri Döner Sermayelerinin 1969 Yılı Genel Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/64) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

60.- Yalova Kaplıcaları İşletme Saymanlığının 1969 Bütçe Yılı Hesap ve İşlemleri Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/65) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

61.- Yalova Kaplıcaları İşletme Saymanlığının 1970 Bütçe Yılı Hesap ve İşlemleri Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/66) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

62.- Yalova Kaplıcaları İşletme Saymanlığının 1971 Bütçe Yılı Hesap ve İşlemleri Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/67) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

 63.- Yalova Kaplıcaları İşletme Saymanlığının 1972, 1973, 1974 ve 1975 Bütçe Yılı Hesap ve İşlemleri Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/68) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

64.- Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1968 Yılı Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/69) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

65.- Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1969 Yılı Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/70) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

66.- Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1970 Yılı Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/71) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

 

67.- Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1971 Yılı Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/72) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

68.- Ceza ve Islahevleri ile İşyurtları Döner Sermayesi 1973 Yılı Bilançosu Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/73) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

69.- Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükleri Hesaplarının Sayıştay Denetimine Alınması Gerektiği Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/74) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

70.- Kars Özel İdare Müdürlüğünün 1972 Yılı Kesinhesabının İncelenmesi Sonucunda 832 Sayılı Kanunun 28 inci Maddesi Hükmü Uyarınca Hazırlanan Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/75) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

71.- Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Hesaplarının Denetimi Hakkında Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/76) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

72.- İmar ve İskan Bakanlığı Afetler Fonu Saymanlığının 1970-1975 Yılları Hesaplarının Alınamadığı Hakkında Hazırlanmış Bulunan Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/77)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

73.- 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 25 inci Maddesi Hükmü Uyarınca Düzenlenen 792 Sayılı Koordinasyon Kurulu Kararının Tatbikatına Ait Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/78) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

74.- 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 2 nci Maddesinin Atıfta Bulunduğu 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunun 20 nci Maddesinin Anayasanın 61 inci Maddesiyle Bağdaştırılmadığı Hakkındaki Raporun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/79) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

75.- 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 88 inci Maddesi Hükmü Uyarınca Millet Meclisine Arzı Uygun Görülen Hususlarla İlgili Olmak Üzere Düzenlenen Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/80) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

 

 

76.- Zamanaşımına Uğrayan Trafik Para Cezalarıyla İlgili Olup, Sayıştay Genel Kurulunca Millet Meclisine Arzı Uygun Görülen Hususlar Hakkında Düzenlenen Raporun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/81) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

77.- İstanbul İlinde Bulunan Kamu Taşınmazlarının Hukuki ve Fiili Durumları ile Yönetimlerine İlişkin Sayıştay Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi    (3/82)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi.: 21 inci Dönemden)

78.- Hava alanı  Yatırımları Hakkında Sayıştay Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/83)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21  nci Dönemden)

79.- “Gemilerin Denizleri ve Limanlan Kirletmesini önleme ve Kirlilikle Mücadele Etme" Konusunda Yapılan Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/84) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

80.- İstanbul Depreme Ne Kadar iyi Hazırlanıyor" Konulu Rapor ile "Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının Marmara ve Düzce Depremleri Sonrası Faaliyetleri" Konulu Performans Denetimi Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/85)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci  Dönemden)

81.- “Yap-lşlet-Devret  Modeli ile Yapılan İzmit Şehri Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesi Hakkında Raporun" Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/86) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci  Dönemden)

82. Genel Bütçeli İdarelerin 2001 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminim Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/87) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi:  11.10.2002)

83. Katma Bütçeli İdarelerin 2001 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/88)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi  :  11.10.2002)

84. Genel Bütçeli İdarelerin 2000 Bütçe Yılına Ait Ek Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/89)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2002)

85. Katma Bütçeli  İdarelerin 2000 Bütçe Yılına Ait Ek Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/90)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi  : 11.10.2002)

 

 

86.- Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/91) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

87.- Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi. (3/92) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi; 21 inci Dönemden)

88.- Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/93) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Donemden)

89.- İstanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/94) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

90.- Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/95) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

91.- Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/96) (Anayasa ve Adalet-Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

92.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın;  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/97) (Anayasa ve Adalet Komisyonları  Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi  :  21  insi  Dönemden)

93.-   Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın; Yasama Dokunulmazlığının  Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/98) (Anayasa ve Adalet Komisyonları  Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi  :  21  inci Dönemden)

94.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın;  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/99) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

95.- Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/100) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

96.- Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/101) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

 

 

97.-  Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezal’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/102) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi 21 inci dönemden)

98.- Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/103) (Anayasa ye Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

99.- Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in;     Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/104) (Anayasa re Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karına Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

100.- Mersin  Milletvekili   Dengir  Mir  Mehmet  Fırat'ın;   Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/105)   (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

101.- Türkiye  Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşların 1998 Yılı Faaliyetleri, Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarına  Ait Raporların Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tez­keresi (3/106)  (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 imci Dönemden)

102.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşların  1999 Yılı Faaliyetleri, Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarına Ait Raporların Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/107) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tariki : 21 inci Dönemden)

103.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşların 2000 Yılı Faaliyetleri, Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarına Ait Raporların  Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/108)  (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna)(Başkanlığa geliş tarihi  :  21  inci Dönemden)

104.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabii Kuruluşlardan T.C. Ziraat
Bankası, T. Halk Bankası A.S. ve T. Emlak Bankası A.Ş.nin 2001 Yılı Faaliyetleri ile Bilanço
ve Kar-Zarar Hesaplarına Ait Raporların Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/109) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna)  (Başkanlığa tarihi  :  21 inci Dönemden)

Raporlar

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın;  Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/2) (S. Sayısı: 1) (Dağıtma tarihi: 10.12.2002) (GÜNDEME)

            2.-  Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 244 Milletvekilinin 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/1) (S. Sayısı: 2) (Dağıtma tarihi: 10.12.2002) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının akaryakıt ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2002)

2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, sarımsak ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2002)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde kurulu vakıflara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2002)

2.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, Gümrük Vakfı ile Türkiye Elektrik Kurumu Vakfına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/13) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2002)

3.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, Nüfus Hizmetleri Güçlendirme Vakfı ile Özel İdare ve Personeli Vakfına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/14) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2002)

4.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile Türk İdareciler Vakfına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/15) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2002)

5.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş’ın, milletvekili dokunulmazlığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2002)

6.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Başbakanlık Teftiş Kurulunun BDDK hakkında hazırladığı raporun işleme konulup konulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2002)

7.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş’ın, DSİ bünyesinde ikili ve kredili anlaşmalarla yaptırılan büyük çaplı işlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2002)

8.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanuna aykırı hareket ettiği iddia edilen kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2002)

9.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Yapı ve Kredi Bankasının bir bilanço denetim raporundaki bazı hususlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/20) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2002)

10.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Yapı ve Kredi Bankasının bir bilançosunun denetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/21) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2002)

11.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bazı vakıflara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/22) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2002)

12.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, Ankara Trafik Vakfı ve İstanbul Trafik Vakfına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/23) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2002)

13.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesindeki personel vakıflarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/24) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2002)

14.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, sporla ilgili bazı vakıflara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/25) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2002)

15.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, Milli Piyango İdaresi bünyesindeki vakıflara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/26) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2002)

16.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, TBMM Vakfı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Mensupları Sosyal Yardımlaşma, Eğitim ve Emeklilik Vakfına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/27) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2002)

17.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, Özelleştirme İdaresi ve Merkez Bankası bünyesindeki personel vakıflarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/28) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2002)

18.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, TRT bünyesindeki personel vakıflarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/29) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2002)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

            1.- Kocaeli Milletvekili Osman Pepe ve 22 arkadaşının, İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2002)