BIM Normal deneme 2 14 2003-03-16T08:34:00Z 2003-03-18T07:04:00Z 2003-03-18T07:04:00Z 1 145 828 TBMM 6 1 1016 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  69

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Mart 2003 Pazar

 

 

Rapor

1.- İzmir Milletvekili İsmail Katmerci, Balıkesir Milletvekili A.Edip Uğur ile Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer’in; İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Yürürlük Tarihinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 16.3.2003) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, 58 inci Hükümetin atama kararnamelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/310) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.3.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’in, TEDAŞ Anadolu Yakası İşletmesinde çalışan işçilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/311) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.3.2003)