BIM Normal deneme 2 16 2003-03-15T16:26:00Z 2003-03-15T16:26:00Z 2003-03-15T16:26:00Z 2 418 2385 TBMM 19 4 2928 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  68

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Mart 2003 Cumartesi

 

Tasarı

 

            1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/538) (Plan ve Bütçe ve Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2003)

 

Teklifler

 

1.- İzmir Milletvekili İsmail Katmerci, Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur ile Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer’in; İş Kanunu, Sendikalar Kanunu İle Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Yürürlük Tarihinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/97) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.3.2003)

2.- Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 9 Milletvekilinin; Kadın-Erkek Eşitliğini İzleme Kurulu Kanun Teklifi (2/98) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2003)

3.- Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 9 Milletvekilinin; 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 462 nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/99) (Adalet  Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2003)

 

Tezkereler

 

            1.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/213) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2003)

2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/214) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2003)

 

 

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, İstanbul-Bakırköy-Yenimahalle’deki yeşil alanın yapılaşmaya açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2003)

2.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, verem hastalarının aşı, ilaç ve tedavilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2003)

3.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır’ın, şekerpancarı üretim politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in, TBMM’de verilen bazı hizmetlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/308) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2003)

2.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Mamak Belediyesiyle ilgili bazı imar ve personel durumlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/309) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.3.2003)