BIM BIM 2 11 2003-03-12T12:32:00Z 2003-03-14T15:28:00Z 2003-03-14T15:28:00Z 1 380 2167 TBMM 18 4 2661 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  67

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Mart 2003 Cuma

 

 

Tasarı

            1.- Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/537) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2003)

 

Teklifler

1.- Hatay Milletvekili Zübeyir Amber ve 35 Milletvekilinin; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/95) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

            2.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 44 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/96) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2003)

           

Tezkereler

1.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/211) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2003)

            2.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/212) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2003)

 

Rapor

            1.- Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/395, 1/446) (S. Sayısı: 75) (Dağıtma tarihi: 14.3.2003) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir’in bazı ilçelerine bağlı köylerde Tahtalı Barajı nedeniyle yapılan yıkımların ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.3.2003)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden farklı inanç gruplarına ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/304) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.3.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, İstanbul’da çalışan bazı TEDAŞ personeline emekli olması için baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/306) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.3.2003)

2.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, 2003 yılı bütçesindeki ek vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/307) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.3.2003)