BIM BIM 3 24 2003-03-12T12:32:00Z 2003-03-14T11:56:00Z 2003-03-14T11:57:00Z 2 586 3341 TBMM 27 6 4102 9.3821 75 21

         Dönem: 22

                                                                                   Yasama Yılı:  1

                                                                                              No:  66

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13 Mart 2003 Perşembe

 

 

Raporlar

 

1.- İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/534) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 13.3.2003) (GÜNDEME)

2.- Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/401) (S. Sayısı: 74) (Dağıtma tarihi: 13.3.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, Edirne İlinin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2003)

2.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, Almanya’dan ithal edilen buğdayda rastlanan fusaryum maddesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2003)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, iki müzisyenin taltif edilip edilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2003)

4.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan’ın, organize sanayi bölgelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Dünya Turizm Fuarında Suriye’nin İskenderun ve Antakya’yı kendi sınırları içinde gösteren bir harita dağıttığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2003)

6.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu’nun, esnaf ve  sanatkârlar ile küçük işletmelerin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2003)

7.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu’nun, yapı denetim kuruluşlarında pilot bölge seçimine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2003)

8.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, narenciye bahçelerinin imara açılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2003)

9.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Siirt İline kadro tahsisi yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, Iğdır İlindeki pancar üreticisine verilen avansa ve alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/301) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2003)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, petrol fiyatlarına ve ham petrol stoklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/302) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2003)

3.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, biçerdöver sahibi çiftçilerin vergilendirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/303) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2003)

4.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, elektrikte bölgesel fiyatlandırmaya ne zaman geçileceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/304) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2003)

5.- Ankara Milletvekili Eşref Erdem’in, 2002-2003 öğrenim yılı Başbakanlık burslarının ödenmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/305) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2003)

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 milletvekilinin, ERDEMİR’in mevcut durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2003)

2.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 milletvekilinin, tarım ve hayvancılık alanındaki sorunların araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2003)