BIM deneme 2 24 2003-03-12T12:32:00Z 2003-03-13T21:40:00Z 2003-03-13T21:40:00Z 1 161 923 TBMM 7 1 1133 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  65

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

12 Mart 2003 Çarşamba

 

 

Teklif

 

            1.- Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/94) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2003)

 

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, emeklilerin maaş kuyruklarında yaşadıkları sıkıntıya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, bazı arazi, tesis ve limanların yabancı silahlı kuvvetlere kiralandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/299) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2003)

2.- Edirne Milletvekili Nejat Gencan’ın, Edirne İlinin geri kalmış ilçelerinin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/300) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.2003)