Türkiye Büyük Millet Meclisi BIM 2 3 2003-03-10T14:20:00Z 2003-03-11T07:37:00Z 2003-03-11T07:37:00Z 3 1289 7351 TBMM 61 14 9027 9.3821 21

                                                                                                     

                                                                                                                  Dönem: 22

                                                                                                                                    Yasama Yılı:  1

                                                                                                                          No:  63

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Mart 2003 Pazartesi

 

 

 

 

Raporlar

 

            1.- Karayolları Trafik Kanunu ile Sigorta Murakabe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/525) (S. Sayısı: 70) (Dağıtma tarihi: 10.3.2003) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/524) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 10.3.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, tasarruf ve gelir artırıcı tedbirlerde Acil Eylem Planının dikkate alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/269) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

2.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, karnelere reklam alınacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

3.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, tasarruf ve gelir artırıcı tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/271) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

4.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, ayçiçeği primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

5.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, süne zararlısıyla mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

6.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, İzmit-Gölcük-Karamürsel arasında yapımı süren D-130 karayolunun ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/274) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

7.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, tasarruf ve gelir artırmaya yönelik bazı tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/275) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

8.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Şuhut Atatürk Evine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

9.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan’ın, Tekirdağ’da METEM Projesi kapsamındaki bazı liselere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

10.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, açıktan personel alımındaki yaş sınırına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

11.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, olası Irak müdahalesinin turizm sektörüne etkilerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/279) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

12.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki’nin, ihale ilanlarının yayımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

13.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, likit petrol gazı fiyatının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/281) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.2003)

14.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, ticari araçların sigorta primlerinin indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/282) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.2003)

15.- Edirne Milletvekili Nejat Gencan’ın, ayçiçeği üreticilerine destekleme primi verilip verilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.2003)

16.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Tekirdağ’daki tarihi binaların korunmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.2003)

17.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın, kültür sitesi inşaatları için ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.2003)

18.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bir Danıştay kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2003)

19.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2003)

20.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan’ın, Başkent Öğretmenevi konaklama ücretine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Elektrikte Bölgesel Fiyatlandırma Sistemine geçişe yönelik bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/272) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

2.- İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları’nın, çiftçilerin bazı sorunlarına ve doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/273) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

3- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, bazı vergi uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/274 )  (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

4.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/275) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

5.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, çarşı ve mahalle bekçilerinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/276) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

6.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, gazilerin maaşlarının yetersizliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/277) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

7.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, Tekirdağ’da koruma altındaki tarihi evlere ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/278) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

8.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, iki tekerlekli motorlu araçların harç ve vergisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/279) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

9.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, iki tekerlekli motorlu araçların tescil ve plaka harçlarına ve ehliyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/280) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

10.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, geçici işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/281) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

11.- Edirne Milletvekili Nejat Gencan’ın, tarım kesimine yönelik destekleme uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/282) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

12.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Dışişleri Bakanı ve ekonomiden sorumlu Devlet Bakanının ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmelerin tutanaklarının açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/283) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.2003)

13.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, AKP Genel Başkanının ABD Başkanı ve bazı bürokratlarıyla yaptığı görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/284) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.2003)

14.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, şahsına ait bir kaçak inşaatı olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/285) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.2003)

15.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, askeri üs ve tesisler ile limanların modernizasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/286) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.2003)

16.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, muhtemel Irak operasyonu için biyolojik saldırılara karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/287) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.2003)

17.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, Kadıköy İmam Hatip Lisesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/288) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.2003)

18.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, amatör denizcilere uygulanan zorunlu sağlık kontrolüne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/289) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.3.2003)

19.- Hatay Milletvekili İnal Batu’nun, Hatay-Dörtyol’daki Ziraat Bankasına borçlu bir fabrikanın satışına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/290) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2003)

20.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, askeri üs ve tesisler ile limanların modernizasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/291) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2003)

21.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, Bakanlığa bağlı kuruluşların yatırım programına alınan projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/292) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2003)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun güncellenmesi için bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/148)