Türkiye Büyük Millet Meclisi Normal deneme 2 18 2003-03-06T16:02:00Z 2003-03-07T07:02:00Z 2003-03-07T07:02:00Z 1 229 1307 TBMM 10 2 1605 9.2812 21

                                                                                                     

                                                                                                                  Dönem: 22

                                                                                                                                    Yasama Yılı:  1

                                                                                                                          No:  61

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Mart 2003 Perşembe

 

 

 

 

Tasarılar

 

            1.- Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun Tasarısı (1/532) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2003)

            2.- Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/533) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2003)

 

Teklifler

 

            1.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut ve 2 Milletvekilinin; 657 Sayılı Kanunun Ek 26. Maddesine Ekli IV Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/91) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.2003)

            2.- İstanbul Milletvekili Birgen Keleş’in; İş Kanununun 17 nci Maddesi ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla  Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 16. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/92) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2003)

            3.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart’ın Her Yıl “Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı” Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/93) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2003)