Türkiye Büyük Millet Meclisi deneme 2 52 2003-03-05T11:51:00Z 2003-03-06T09:12:00Z 2003-03-06T09:12:00Z 1 380 2167 TBMM 18 4 2661 9.3821 21

                                                                                                     

                                                                                                                  Dönem: 22

                                                                                                                                    Yasama Yılı:  1

                                                                                                                          No:  60

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

5 Mart 2003 Çarşamba

 

 

 

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/343) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi: 5.3.2003) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/371) (S. Sayısı: 63) (Dağıtma tarihi: 5.3.2003) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/374) (S. Sayısı: 64) (Dağıtma tarihi: 5.3.2003) (GÜNDEME)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma tarihi: 5.3.2003) (GÜNDEME)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 5.3.2003) (GÜNDEME)

            6.- Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/488) (S. Sayısı: 67) (Dağıtma tarihi: 5.3.2003) (GÜNDEME)

            7.- Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/511) (S. Sayısı: 68) (Dağıtma tarihi: 5.3.2003) (GÜNDEME)

            8.- Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/478) (S. Sayısı: 69) (Dağıtma tarihi: 5.3.2003) (GÜNDEME)