deneme Mguclu 2 2 2002-11-27T13:33:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 1 54 310 tbmm 2 1 380 9.3821 Comments 21 6 nk 2 2

 

                                                                                                                                    Dönem             : 22

                                                                                                                                    Yasama Yılı     :  1

                                                                                                                                    No                      :  6

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Aralık 2002 Pazartesi

 

Tasarı

1.- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/283) (Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor ve İçişleri ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2002)