Türkiye Büyük Millet Meclisi Normal deneme 2 68 2003-03-04T08:50:00Z 2003-03-05T07:06:00Z 2003-03-05T07:06:00Z 1 218 1243 TBMM 10 2 1526 9.2812 21

                                                                                                     

                                                                                                                  Dönem: 22

                                                                                                                                    Yasama Yılı:  1

                                                                                                                          No:  59

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Mart 2003 Salı

 

Teklifler

 

            1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Sigorta Murakabe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/87) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2003)

            2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/88) (Plan Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2003)

            3.- Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe ve 22 Milletvekilinin; Afyon İli Sincanlı İlçesinin Adının “Sinanpaşa” Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/89) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2003)

            4.- Adana Milletvekilleri Atilla Başoğlu, M. Ziya Yergök, Uğur Aksöz, Tacidar Seyhan, Kemal Sağ ve Gaye Erbatur’un; Çatalan Milli Parkı Kanun Teklifi (2/90) (Adalet  ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Çevre ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2003)

 

Tezkere

            1.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/192) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.2003)