Türkiye Büyük Millet Meclisi BIM 2 987 2003-03-04T07:08:00Z 2003-03-04T13:18:00Z 2003-03-04T13:18:00Z 2 929 5297 TBMM 44 10 6505 9.3821 21

                                                                                                     

                                                                                                                  Dönem: 22

                                                                                                                                    Yasama Yılı:  1

                                                                                                                          No:  58

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Mart 2003 Pazartesi

 

Tasarılar

 

1.-  2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/530) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2003)

2.- 2003 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı (1/531) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2003)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, çiftçilerin  elektrik borçlarına  ve sulama kooperatiflerinin kullandığı elektriğin fiyatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/251) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza  Gülçiçek’in, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısının bir gazeteye verdiği demece ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/252) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

3.- Ankara  Milletvekili Yakup Kepenek’in, olası Irak savaşında yaşanabilecek saldırılardan korunmak için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/253) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

4.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, olası Irak savaşı nedeniyle çiçek aşısı önlemi alınıp alınmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/254) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

5.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan’ın, Konut Edindirme Yardımı hesaplarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

6.-Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar’ın, Türk askerlerine çiçek aşısı kampanyası başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2003)

7.-Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız’ın, Ceylanpınar’da yaşayan göçebe vatandaşların sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/257)

( Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

8.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, Şanlıurfa Adliye Sarayı inşaatının başlatılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.20039

9.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, muhtemel Irak harekatında Türkiye’nin uğrayacağı zararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/259) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

10.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, muhtemel Irak savaşının turizm sektörüne etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

11.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki’nin, Kırıkkale Bayındırlık İl Müdürlüğünün atanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

12.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, 4325 sayılı Kanunun tekrar uygulanıp uygulanmayacağına  ve Niğde’nin kapsama alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

13.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana ve çevresindeki yer altı kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

14.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, doğal afet mağduru çiftçilere yönelik yasal düzenleme çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/264) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

15.-Mersin Milletvekili Ersoy Bulut’un, doğrudan gelir desteğinin sebze üreticilerine de verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/265) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sağlık sektöründe uygulanan KDV oranına ilişki Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/266) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

17.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, özürlülerin Sağlık Kurulu Raporu sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2003)

18.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, mobil santralin çevreye verdiği zararlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan’ın, Yamula Barajı tamamlanınca sular altında kalacak karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/261) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

 2.- Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz’in, Irak ziyaretine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/262) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

3.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın,  Adana Yedigöze Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/263) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

4.- Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar’ın, Hatay’ın, doğal afet risk haritasının yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/264) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

5.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, Alanya Dim Barajı yapımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/265) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

6.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya-Finike-Sahilkent Beldesinde imara açılan tarım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/266) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

7.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, amatör denizcilere uygulanan zorunlu sağlık yoklamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/267) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

8.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Çiftçi kayıt sistemine kaydolmayanların durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/268) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

9.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, İzmir İlindeki içme suyu ve sulama göleti projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/269) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

10.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, olası Irak operasyonu için ülkemizde bulunabilecek ABD askerlerine vergi indirimi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/270) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)

11.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, olası Irak operasyonun turizm gelirlerine etkisine  ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/271) (Başkanlığa geliş tarihi:28.2.2003)