BIM Normal deneme 2 3 2003-02-27T09:06:00Z 2003-02-28T15:56:00Z 2003-02-28T15:56:00Z 3 1031 5878 TBMM 48 11 7218 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  56

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

27 Şubat 2003 Perşembe

 

 

 

Teklifler

 

            1.-Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 11 Milletvekilinin; Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/84) (Adalet ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2003)

            2.- Antalya Milletvekilleri Mehmet Dülger, Mevlüt Çavuşoğlu, Fikret Badazlı, Burhan Kılıç ve Osman Akman’ın; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/85) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2003)

            3.-  Van Milletvekili Hacı Biner’in; Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/86) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2003)

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Tunceli Milletvekili V.Sinan Yerlikaya’nın, Diyanet İşleri Başkanlığında Alevilere yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/230) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.2.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek’in, ibadethanelerle ilgili bir kararnamede cemevlerine yer verilmeyişine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.2.2003)

3.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka’nın, Marmaris-Datça Karayolu yapımına ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.2.2003)

4.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka’nın, Fethiye-Dalaman Karayolu ve Göcek Tüneli yapımının ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.2.2003)

5.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, görevine son verilen Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları üyelerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.2.2003)

6.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün, Hollanda’dan gönderilen Patriot rampalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.2.2003)

7.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Kırklareli’ndeki orman köylülerinin sorunlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.2.2003)

8.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, Ergani’lilerin Ziraat Bankası Maden Şubesindeki hesaplarının Halk Bankası Ergani Şubesine aktarılıp aktarılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/237) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.2.2003)

9.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, bitkisel yağ üretimine ve ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.2.2003)

10.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, olası Irak Savaşının turizm sektörüne etkilerine ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.2.2003)

11.- Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak’ın, gübre ve mazot fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 25.2.2003)

12.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 25.2.2003)

13.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, elektrik enerjisi piyasasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 25.2.2003)

14.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, görevden alınan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyelerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/243) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 25.2.2003)

15.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut’un, çiftçilerin kredi borçlarına af çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/244) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 25.2.2003)

16.- Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak’ın, pancar üretim kotasının düşürülmesi nedeniyle zarar gören üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 26.2.2003)

17.- Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak’ın, pancar üretim kotasının düşürülmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 26.2.2003)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 1980-2003 yılları arasında kurulan bankalara ve o tarihlerdeki ilgili Bakan ve Hazine Müsteşarlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/250) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.2.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 1995-2002 yılları arasında Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine tahsis edilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/251) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.2.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Mali Milattan sonra yurtdışına para kaçtığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/252) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.2.2003)

4.- Yozgat Milletvekili Emin Koç’un, yeni atanan THY Genel Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/253) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.2.2003)

5.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk’in, sebze ve meyve ihracaatı ve elma stokuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/254) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 24.2.2003)

6.- Edirne Milletvekili Nejat Gencan’ın, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/255) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 25.2.2003)

7.- Edirne Milletvekili Nejat Gencan’ın, çiftçilerin Devlete olan borçlarına ve vergi yüküne ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/256) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 25.2.2003)

8.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, 3083 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği ve Teknik Talimata ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/257) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 25.2.2003)

9.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, tarım sektöründeki BAĞ-KUR’luların prim ödemelerinin yılda iki dönem yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/258) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 25.2.2003)

10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya Kepezüstü mevkiindeki hastane inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/259) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 25.2.2003)

11.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türk Sağlık ve Eğitim Vakfına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/260) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 26.2.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/47) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2003)