BIM Normal deneme 2 5 2003-02-26T07:35:00Z 2003-02-28T15:56:00Z 2003-02-28T15:56:00Z 1 103 590 TBMM 4 1 724 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  55

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Şubat 2003 Çarşamba

 

 

 

Tezkere

 

            1.- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesine, Yabancı Silahlı Kuvvetler Unsurlarının 6 Ay Süre İle Türkiye’de Bulunmasına ve Muharip Unsurların Türkiye Dışına İntikalleri İçin Gerekli Düzenlemelerin Yapılmasına, Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/189) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2003)

 

Rapor

 

            1.- Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı: 59) (Dağıtma tarihi: 26.2.2003) (GÜNDEME)