BIM Normal deneme 2 2 2003-02-24T13:47:00Z 2003-02-28T15:56:00Z 2003-02-28T15:56:00Z 1 74 424 TBMM 3 1 520 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  54

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Şubat 2003 Salı

 

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 milletvekilinin, İzmir’in Konak İlçesinde ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 19.2.2003)