BIM Normal deneme 2 33 2003-02-24T14:45:00Z 2003-02-28T15:55:00Z 2003-02-28T15:55:00Z 3 1024 5838 TBMM 48 11 7169 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  53

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Şubat 2003 Pazartesi

 

 

 

Tasarı

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/529) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2003)

 

Teklifler

            1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün; Çiftçilerimizin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin İndirilmesi, Gecikme Cezalarının Affedilmesi ve Borçlarını Vadesinde Ödeyen Çiftçilerimizin Kullanacakları Kredi Faizinde İndirime Gidilmesine Dair  Kanun Teklifi (2/80) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2003)

            2.- Tokat Milletvekili Resul Tosun ve 47 Milletvekilinin; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/81) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.2.2003)

            3.- Giresun Milletvekili Mehmet Işık ve 28 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/82) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2003)

            4.- Bitlis Milletvekilleri Abdurrahim Aksoy, Zeki Ergezen, Vahit Kiler ile 39 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/83) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2003)

 

 

 

 

Tezkereler

            1.- Afyon Milletvekili Ahmet Koca’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/186) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2003)

            2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/187) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2003)

 

Rapor

            1.- Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/433) (S. Sayısı: 58) (Dağıtma tarihi: 24.2.2003) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar’ın, İskenderun Körfezinde demirli bulunan tehlikeli madde yüklü bir yabancı gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2003)

2.- Batman Milletvekili M.Nezir Nasıroğlu’nun, Batman’daki bazı karayolu yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2003)

3.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, özelleştirilen kuruluşlardaki işçilerin kamuda işe yerleştirilmelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/217) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2003)

4.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Terminalinin genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/218) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2003)

5.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in, SSK ve BAĞ-KUR prim gecikme faizinin günlük olarak hesaplanıp hesaplanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2003)

6.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in, karayolu taşımacılığı yapanların sosyal güvenlik denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2003)

7.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in, BAĞ-KUR’un Silifke Devlet Hastanesine olan borcuna  ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.2003)

8.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan’ın, Ergene Nehrindeki kirlilik ve taşkından kaynaklanan sorunlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2003)

9.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Dalaman Akköprü Barajı ve sulama kanalları yapımının birlikte yürütülmesine ilişkin Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2003)

10.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya Çat Barajı ve Tüneli Projesindeki sulama kanallarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2003)

11.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya-Arguvan Yoncalı Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2003)

12.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, çocuk bakıcısı sağlayan danışman firmaların hukuki dayanağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2003)

13.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinden çocuklarını TRT’de işe yerleştiren olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/227) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2003)

14.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, bir gazetede yer alan AKP Genel Başkanının Saddam Hüseyin ile ilgili bir ifadesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2003)

15.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, MGK ve TBMM Genel Kurul kapalı oturumundaki görüşmeler hakkında AKP Genel Başkanına bilgi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/229) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan’ın, içkili yerlere verilen TEKEL ruhsatlarındaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/245) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2003)

2.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut’un, Anamur-Sarıdana Sağlık Ocağının sağlık elemanı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/246) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2003)

3.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, İncirlik Hava Üssünde son üç aydaki ranza, yorgan ve yatak ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/247) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2003)

4.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, TBMM kapalı oturumundaki görüşmeler hakkında AKP Genel Başkanına bilgi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/248) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2003)

5.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, sulama birliklerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/249) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.2.2003)