BIM BIM 2 63 2003-02-20T09:31:00Z 2003-02-20T16:01:00Z 2003-02-20T16:01:00Z 1 397 2265 TBMM 18 4 2781 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  51

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Şubat 2003 Perşembe

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, TÜFE’deki artışların SSK emeklilerinin maaşlarına yansıtılmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/212) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2003)

2.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, bitki ıslahına yönelik yasal düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ve sertifikalı tohum kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2003)

3.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, sürücü adaylarının trafik sınavı yerlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/214) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, akaryakıt fiyatlarına ve enerji tüketimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/239) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2003)

2.- İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya’nın, İzmir’deki okulların yakıt ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/240) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2003)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya-Serik İlçesindeki bazı köylerin köprü ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/241) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2003)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya-Serik’te yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/242) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2003)

5.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin satışına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/243) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2003)

6.- Sivas Milletvekili Nurettin Sözen’in, Başbakanın eşinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurusuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/244) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2003)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 39 milletvekilinin, ülkemizin madenleri ve madencilik politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2003)

2.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 milletvekilinin, Trakya’da tarım ve sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak dengeli ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2003)