BIM Normal deneme 2 91 2003-02-17T14:17:00Z 2003-02-19T06:56:00Z 2003-02-19T06:56:00Z 1 127 729 TBMM 6 1 895 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  49

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Şubat 2003 Salı

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

 

2.- Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/41) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)