BIM Normal deneme 2 30 2003-02-18T09:38:00Z 2003-02-18T09:38:00Z 2003-02-18T09:38:00Z 2 513 2929 TBMM 24 5 3597 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  48

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Şubat 2003 Pazartesi

 

Tasarılar

1.- Karayolları Trafik Kanunu ile Sigorta Murakabe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/525) (Plan ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2003)

            2.- Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/526) (Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2003)

            3.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/527) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2003)

Teklifler

1.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın; Malatya’da Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/71) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

            2.- İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları’nın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/72) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

            3.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Devlet Memurları Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/73) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

            4.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Devlet Memurları Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/74) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

            5.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 60 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/75) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

                       

Rapor

 

            1.- 16.1.2003 Tarihli ve 4792 Sayılı Vergi Barışı Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/520) (S. Sayısı: 53) (Dağıtma tarihi: 17.2.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, taksici cinayetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2003)

2.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan’ın, ülkemizin rüzgar enerjisi potansiyeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2003)

3.- Van Milletvekili Mehmet Kartal’ın, Van’daki elektrik hatlarının yenilenme ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2003)

4.- Van Milletvekili Mehmet Kartal’ın, özelleştirme kapsamındaki Van Sümerbank Kundura Fabrikasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/206) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2003)

5.- Van Milletvekili Mehmet Kartal’ın, Van-Muradiye İl Özel İdaresi sosyal konutlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/207) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2003)

6.- Yozgat Milletvekili Emin Koç’un, fotoğrafını okullara astıracağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/208) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2003)

7.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin kadro sorununa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2003)