BIM Normal deneme 2 15 2003-02-06T07:23:00Z 2003-02-17T15:47:00Z 2003-02-17T15:47:00Z 2 569 3244 TBMM 27 6 3983 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  47

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Şubat 2003 Cuma

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, muhtarlar ile köy ihtiyar heyeti üyelerinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2003)

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/192) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2003)

3.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerindeki güvenlik sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2003)

4.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, satılan İzmir-Gaziemir sosyal konutlarının tapularının ne zaman verileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2003)

5.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın yapımı süren Karaçal Barajına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2003)

6.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk’in, Antalya İlinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2003)

7.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, Adana Şakirpaşa Havalimanının ikinci pist ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2003)

8.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, taksilerin zorunlu trafik sigortası primlerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/198) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2003)

9.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, İskenderun Demir ve Çelik Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2003)

10.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, Adana İlindeki göç almadan kaynaklanan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/200) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2003)

11.- Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç’ın, Çatalağzı Termik Santralına ilave ünite yapılması kararına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2003)

12.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, İSDEMİR’in ERDEMİR’e devrine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/202) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, son beş yıldaki ortaöğretim ve üniversite mezunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/226) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2003)

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, son beş yılda kamuda işe alınan personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/227) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 3628 sayılı Kanun kapsamındaki bazı kişilerin mal beyanında bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/228) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2003)

4.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, Tekirdağ-Muratlı’daki Atatürk Evi Müzesinin restorasyonuna ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/229) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2003)

 5.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, valiliklerdeki geçici işçilerin sigorta primlerinin yatırılma yöntemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/230) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2003)

6.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, 2002 yılı faiz dışı fazla ve bütçe açığının ekonomiye etkilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/231) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2003)

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, AKP Genel Başkanıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/232) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2003)