BIM Normal deneme 2 11 2003-02-06T07:23:00Z 2003-02-07T09:35:00Z 2003-02-07T09:35:00Z 1 112 644 TBMM 5 1 790 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  46

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Şubat 2003 Perşembe

 

 

Tezkereler

 

 

            1.- Türkiye’deki Askeri Üs ve Tesisler İle Limanlarda Gerekli Yenileştirme, Geliştirme, İnşaat ve Tevsi Çalışmaları İle Alt Yapı Faaliyetlerinde Bulunmak Amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri’ne Mensup Teknik ve Askeri Personelin 3 Ay Süreyle Türkiye’de Bulunmasına, Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/177) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2003)

            2.- İstanbul Milletvekili Ali Coşkun’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/178) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)