BIM BIM 2 77 2003-02-05T14:40:00Z 2003-02-06T12:47:00Z 2003-02-06T12:47:00Z 3 1321 7532 TBMM 62 15 9249 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  45

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

5 Şubat 2003 Çarşamba

 

 

Tezkere

 

            1.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/176) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2003)

 

 

 

Raporlar

 

            1.- Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının  Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/373) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi: 5.2.2003) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolusluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 48) (Dağıtma tarihi: 5.2.2003) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşkabad’da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı: 49) (Dağıtma tarihi: 5.2.2003) (GÜNDEME)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Duşanbe’de Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı: 50) (Dağıtma tarihi: 5.2.2003) (GÜNDEME)

5.- Adli Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/310) (S. Sayısı: 51) (Dağıtma tarihi: 5.2.2003) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve Saraybosna’da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/413) (S. Sayısı: 52) (Dağıtma tarihi: 5.2.2003) (GÜNDEME)

 

 

            Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk’in, çiftçilerin faiz borçlarına ve tarımsal girdilerin vergilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)

2.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk’in, esnafın kredi faizi borcunun silinip silinmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/183) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)

3.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, zirai ilaç analiz ücretlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

4.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, bürokrat atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

5.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, BAĞ-KUR’lu ve sosyal güvencesi olmayan özürlü çocukların eğitim sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/186) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

6.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, belediyelerin genel aydınlatma yerleri elektrik giderlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

7.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, yapı denetim şirketlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

8.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, belediyelerdeki imarla ilgili teknik personele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

9.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, Karayolları Trafik Yönetmeliğine bir and metni eklenip eklenmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/200) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/201) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/202) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/203) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/204) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/205) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/206) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/207) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

9.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/208) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

10.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/209) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

11.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/210) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

12.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/211) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

13.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ertuğrul Yalçınbayır) yazılı soru önergesi (7/212) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

14.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/213) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

15.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/214) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

16.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/215) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

17.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/216) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

18.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/217) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

19.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/218) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

20.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/219) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

21.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/220) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

22.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, Suriye’deki bir barajdan kaynaklanan Hatay’daki su baskını zararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/221) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

23.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/222) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

24.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana’da yürütülen projelere ve doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/223) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

25.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, stratejik araştırma enstitülerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/224) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

26.- Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi’nin, özelleştirme programına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/225) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri.

 

1.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 47 Milletvekilinin, bor madeni kaynaklarımızın stratejik ve ekonomik değerinin araştırılarak gereği gibi değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/38) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)

 

2.-Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 21 Milletvekilinin, bankacılık ve finans sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak, sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/39) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2003)