BIM Normal deneme 2 140 2003-02-04T15:23:00Z 2003-02-05T08:10:00Z 2003-02-05T08:10:00Z 3 719 4100 TBMM 34 8 5035 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  44

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Şubat 2003 Salı

 

Raporlar

 

            1.- Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/304)  (S. Sayısı: 43) (Dağıtma tarihi: 4.2.2003) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/345) (S. Sayısı: 45) (Dağıtma tarihi: 4.2.2003) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm  ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/346) (S. Sayısı: 46) (Dağıtma tarihi: 4.2.2003) (GÜNDEME)

 

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.- Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk’in, zorunlu tasarruf nemalarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/172) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)

2.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova’da yapılan kalıcı konutların yer tespitine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)

 3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, sayısal loto sisteminin bakım-onarım ücretine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)

4.- İstanbul Milletvekili İsmet Atalay’ın, BDDK ile Çukurova Grubu arasında yapılan protokole ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/175) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilerin faiz borçlarının silinip silinmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/176) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)

6.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya İlinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)

7.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredilen milletvekili lojmanlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)

8.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, milletvekili lojmanlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/179) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çukurova Grubunun borcuna uygulanan ödeme planına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/180) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)

10.- Zonguldak Milletvekili Harun Akın’ın, elektrik sayaçlarıyla ilgili uygulamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, İGSAŞ’ın doğalgazının kesilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/188) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)

2.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Irak’a muhtemel müdahale öncesi sivil savunma hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/189) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyet gösteren derneklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/190) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)

4.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, İran’dan ithal edilen doğalgaza ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/191) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)

5.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Bakanlar Kurulunun AKP Genel Merkezinde yaptığı toplantıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/192) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)

6.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, KİPTAŞ konutlarının hak sahiplerine ne zaman teslim edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/193) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)

7.- Ankara Milletvekili Salih Kapusuz’un, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/194) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri.

 

 

1.- İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur ve 24 milletvekilinin, Tarişbank’ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrinin ve satışının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/36) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2003)

 

2.- Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 22 milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü Kurumunun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/37) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.2003)