BIM BIM 2 31 2003-01-29T12:26:00Z 2003-01-29T16:37:00Z 2003-01-29T16:37:00Z 2 418 2385 TBMM 19 4 2928 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                           Yasama Yılı:  1

                                                                                                                            No:  41

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

29 Ocak 2003 Çarşamba

 

 

 

 

 

Rapor

 

            1.- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/308) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi:  29.1.2003) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

            1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, SPK kaydına alınmaksızın halktan para toplayan şirketlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif Şener) sözlü soru önergesi (6/144) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2003)

            2.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, TEKEL’in bayilerden aldığı harçlara ve bayilerin kar oranlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif Şener) sözlü soru önergesi (6/145) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2003)

            3.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Forumuna katılanlara ve Türk Gecesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/146) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

            1.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, özel dersane ve kurslarla ilgili gündem dışı konuşma istemine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/169) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2003)

            2.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, Erzincan-Tercan Ayakkabı Fabrikasının özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdullatif Şener) yazılı soru önergesi (7/170) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2003)

            3.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, şekerpancarı üreticilerinin sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/171) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

            1.- Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 milletvekilinin, kuruluşundan bugüne Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2003)

            2.- Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir ve 23 Milletvekilinin, Samsun’da kurulma aşamasındaki mobil santrallerin yer seçimi süreci ile çevre ve insan sağlığına muhtemel etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2003)

            3.- Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 20 Milletvekilinin, Ermenistan’daki bir nükleer santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/32) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2003)