BIM Normal deneme 2 199 2003-01-28T12:54:00Z 2003-01-29T07:47:00Z 2003-01-29T07:47:00Z 1 418 2388 TBMM 19 4 2932 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  40

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

28 Ocak 2003 Salı

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

            1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Rusya’dan ithal edilen doğalgazın fiyatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2003)

   2.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, Ergani pamuk üreticilerinin destekleme prim alacaklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/142) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2003)

3.- Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki’nin, Kırıkkale-Sulakyurt-Danacı Köyündeki paratifo salgınına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 33 Milletvekilinin, denizcilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/26) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)

2.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 26 Milletvekilinin, Ankara-Mamak Çöplüğünün yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/27) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 100 Milletvekilinin, kamu vakıfları ile kamu bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/28) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2003)

4- Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 24 Milletvekilinin, Samsun’da kurulma aşamasındaki mobil santrallerin ihale ve yer seçimi süreçleri ile çevre ve insan sağlığına muhtemel etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/29) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

 

 

Süresi  İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı  Soru  Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, üst kurul ve kurulların personel sayısı ile fayda-maliyet durumlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1)

2.- İstanbul Milletvekili Azmi Ateş’in, yurt dışına gönderilen üst kurul ve kurul personeline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2)  

3.- Sivas Milletvekili Nurettin Sözen’in, haklarında Cumhuriyet Savcılıklarınca soruşturma açılmış, iddianame hazırlanmış veya dava açılmış 22 nci Dönem milletvekili olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4)