BIM Mguclu 2 88 2002-12-03T11:35:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 2003-01-23T14:32:00Z 1 329 1880 TBMM 15 3 2308 9.3821 Comments 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  4

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Aralık 2002 Salı

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, 57. Hükümet döneminde afet kapsamına alınan yerler ile uygulamada ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2002)

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ve çiftçi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2002)

3.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, sigorta eksperliği sınavı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2002)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Batman Milletvekili M. Nezir Nasıroğlu’nun, Batman İlindeki çeşitli sorunlara ve projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2002)

2.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Kınalı Ayrımı -Tekirdağ bölünmüş yol projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2002)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay ve 22 Arkadaşının, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanununun uygulamalarının değerlendirilmesi ve Çanakkale Savaşını anma etkinlikleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2002)

2.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 32 Arkadaşının, Ergene Nehrindeki kirliliğin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2002)

3.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 23 Arkadaşının, Bozcaada ve Gökçeada’nın sorunlarının araştırılarak ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlamak için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2002)