BIM Mguclu 2 261 2003-01-28T07:07:00Z 2003-01-28T14:31:00Z 2003-01-28T14:31:00Z 8 2556 14570 TBMM 121 29 17892 9.3821 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                            No:  39

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

27 Ocak 2003 Pazartesi

 

Tasarılar       

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yasadışı Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı (1/479)   (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/480)  (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/481)  (Dışişleri Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

4.- Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı  (1/482)   (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/483)  (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

6.- Türkiye Cumhuriyeti  İle Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk-Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/484)  (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

7.- Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerceve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/485)   (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

8.- Türkiye Cumhuriyeti  Hükümeti İle Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara’da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/486) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

9.- Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/487)   (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

10.- Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası İle İlgili Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/488)   (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

11.- Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/489)   (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

12.- Eşyanın Geçici İthalatına İlişkin İstanbul Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/490)   (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

13.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Hükümeti Arasında Uzayın Araştırma ve Kullanımı Konularında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/491)   (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

14.- Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/492)   (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

15.- Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/493) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

16.- Marka Kanunu Antlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/494)   (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

17.- Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasına Bağlı Cenevre Metnine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/495)   (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

18.- Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/496)  (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

 

 

19.- Gemi Adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/497)   (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

20.- Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/498)  (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

21.- Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/499)   (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

22.- Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/500)   (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

23.- Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/501)   (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

24.- İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi Adamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/502)   (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

25.- Gemi Adamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/503)  (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

26.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bulgaristan Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/504)  (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

27.- Karadenizin Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonunun Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/505)   (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

28.- Gemi Adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/506)   (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

29.- Gemi Adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/507)   (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

30.- Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/508)   (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

31.- Gemi Adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/509)   (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

32.- Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/510)   (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

33.- Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/511)  (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

34.- Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/512)   (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

35.- Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/513)   (Adalet  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

36.- Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/514)  (Adalet  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

37.- Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/515)   (Adalet  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

38.- Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Nihai Senet, Atlantik Ton Balıkçılık İşletmeleri İstatistiklerinin Toplanmasına Dair Karar, Usul Kuralları ve Mali Düzenlemelere Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/516)  (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

39.- Türkiye Cumhuriyeti İle Bosna-Hersek Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/517)   (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

 

 

            40.- Türkiye Cumhuriyeti İle Sudan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/518)   (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            41.- Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/519)  (Adalet  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

 

Teklifler

 

            1.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 32 Milletvekilinin; Çatalca- Silivri Yöresinde Toplam 9 Köyün Hazine Tapusunda Kalan Arazilerinin Bedelsiz Devri Tahakkuk Etmiş Ecri Misil Borçlarının Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi (2/57) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)

            2.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 5 Milletvekilinin; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/58)  (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2003)

 

Rapor

 

            1.- Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2.1.2003 Tarihli ve 4779 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/432) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tarihi: 27.1.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/122) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

2.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, sürücü belgesinde aranılan görme yeterliliğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

3.- Van Milletvekili Mehmet Kartal’ın, Bitlis-Adilcevaz’da açılan onkoloji hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

4.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, patates ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

5.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, fasulye ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

6.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, yönetim kademelerine yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/127) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, 1958’de kaldırılan Karaköy Camiine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/128) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

8.- Samsun Milletvekili Suat Kılıç’ın, Rus doğalgazının fiyatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

9.- Samsun Milletvekili Suat Kılıç’ın, doğalgaz ithalatına ve fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2003)

10.- Samsun Milletvekili Suat Kılıç’ın, ithal doğalgaz fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

11.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarına bağlanan yolların yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/132) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2003)

12.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan’ın, Manisa’da doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2003)

13.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya-Adana demiryolu hattının ulaşıma ne zaman açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2003)

14.- Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu’nun, Alacahöyük PTT Şubesinin kapatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2003)

15.- Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu’nun, Çorum ve Alacahöyük müzelerinin kapatılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/136) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2003)

17.- Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu’nun, eczacı kalfalarının eğitimine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2003)

18.- Van Milletvekili Mehmet Kartal’ın, Van-Erciş Şeker Fabrikasında çalışan bir grup geçici işçinin sağlık sigortası sorununa ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/138) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2003)

19.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, yerel basının desteklenmesi için yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/139) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2003)

20.- İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol’un, bir davada sanık olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/140) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Samsun Milletvekili Suat Kılıç’ın, altın ve gümüş rezervlerine ve işletilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/155) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

2.- Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz’in, Mevlana Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/156) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

3.- Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz’in, Konya’da turizmi teşvik amacıyla alınması gereken önlemlere ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/157) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

4.- Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz’in, iflas eden bir holding ile benzer yapıdaki diğer holdinglere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/158) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

5.- Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz’in, pancar üretimindeki kota uygulamasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/159) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

6.- Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz’in, TÜMOSAN’ın özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/160) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

7.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, İller Bankasının belediyelere nüfusa göre yaptığı ödemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/161) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

8.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ziraat Bankası Konya-Cihanbeyli-Yeniceoba Şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/162) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

9.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Cihanbeyli-Yeniceoba Karayolunun yenilenme ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/163) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

10.- İzmir Milletvekili Hakkı Akalın’ın, ilaçların büyük bir kısmının sadece uzman hekimlerce reçete edilebilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/164) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

11.- İzmir Milletvekili Hakkı Akalın’ın, SSK Sakarya Hastanesi ve Serdivan Dispanseri reçetelerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/165) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)

12.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, mevsimlik orman işçilerinin mağduriyetine ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/166) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.1.2003)