BIM Normal deneme 2 142 2003-01-24T08:55:00Z 2003-01-28T13:58:00Z 2003-01-28T13:58:00Z 6 2119 12079 TBMM 100 24 14833 9.2812 21

         Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                            No:  38

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Ocak 2003 Cuma

 

 

Tasarılar

           

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/436) (Çevre ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            2.- Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/437) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            3.- Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/438) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            4.- Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/439) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            5.- Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/440) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            6.- Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduıu Hakkında Kanun Tasarısı (1/441) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            7.- Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/442) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            8.- Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/443) (Plan ve Bütçe  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            9.- Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı (1/444) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            10.- İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/445) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            11.- Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/446) (Milli Savunma ve İçişleri  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            12.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/447) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

13.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/448) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            14.- Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/449) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            15.- Türkiye Cumhuriyeti İle Ukrayna Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/450) (Adalet  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            16.- Türkiye Cumhuriyeti İle Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/451) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            17.- Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/452)  (Çevre ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            18.- Türkiye Cumhuriyeti İle Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/453)   (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            19.- Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Kyoto ve Minneapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/454)   (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            20.- Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı        (1/455)  (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            21.- Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/456)   (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            22.- Türkiye Cumhuriyeti İle İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/457)   (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            23.- Türkiye Cumhuriyeti İle Gürcistan Arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının  Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/458)   (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            24.- Türkiye Cumhuriyeti İle Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/459)  (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            25.- 1990 tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği İle İlgili Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/460)  (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            26.- Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/461)   (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            27.- Uydular Aracılığı İle Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT) Anlaşmasının ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/462)   (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            28.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın  Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/463)  (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            29.- Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesine Getirilen Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/464)  (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

            30.- Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/465)   (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

31.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Arasında Ticaret Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/466)  (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

32.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticari, Ekonomik, kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/467)   (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

33.- Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/468) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

34.- Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Naysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/469)  (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

35.- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/470)   (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

36.- 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/471)  ( Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

37.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/472)   (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

38.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/473)  (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

 

 

39.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/474)   (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

40.- Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/475) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

41.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/476)  (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

42.- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/477) (Adalet ve Sanayi, Ticaret, Enerji,  Tabii  Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2003)

43.- Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/478) (Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2003)

Teklifler

1.- İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları’nın; Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/51) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)

            2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Türk Sivil Havacılık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/52) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)

            3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/53) (İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)

            4.-İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/54) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)

            5.- Samsun Milletvekili Haluk Koç ‘un; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/55) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2003)

6.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Ekli (IV) Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/56) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2003)

 

 

 

 

 

Tezkereler

 

            1.- Aydın Milletvekili Mehmet Semerci’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezekeresi (3/167) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2003)

            2.- Artvin Milletvekili Orhan Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/168) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2003)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

            1.- İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay’ın, TARİŞ’in iş planlarının onaylanmamasının nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/116) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2003)

2.- İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay’ın, pamuk ve benzeri ürünlerin destekleme primine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/117) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2003)

3.- İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay’ın, TARİŞ’in, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/118) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2003)

4.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın, Malatya’daki SSK’lı ve BAĞ-KUR’lu hastaların il dışına sevk edilmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/119) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2003)

5- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, sözleşmeli tütün üretimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/120) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2003)

6.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, sözleşmesiz üretilen tütünün  akıbetine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) sözlü soru önergesi (6/121) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, ön lisans mezunu sağlık personelinin ek göstergelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/153) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2003)

2.- Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz’ün, Şanlıurfa’da restorasyonu yarım kalan mevlevihaneye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/154) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2003)